Zapraszamy do kontaktu

Nie mów. Opowiedz to. Nie wiesz jak? Skontaktuj się z nami, pomożemy! 

Szkolenia otwarte
Szkolenia dedykowane
Oprawy szkoleń

Filmy edukacyjne i promocyjne
Prezentacje
Naścienne opowieści

rysowienie.pl sp. z o.o.
01-922 Warszawa, ul. Conrada 16/15
NIP: 1182137052 | REGON: 366428770

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w  Warszawie,
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660654
Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości.