Oprawa szkoleń

Oprawy szkoleń to nasz pomysł na zwiększenie efektywności procesów rozwojowych. W ramach nich przygotowujemy interaktywne prezentacje, filmy typu „explainer video”, gry i ćwiczenia szkoleniowe. Tworzymy opowieści, ilustracje, szkicnotki wspierające pracę podczas szkoleń, jak i dostarczające wiedzę po ich zakończeniu.

Przygotowując oprawy szkoleń bazujemy na naszym doświadczeniu trenerskim. Odwołujemy się do podstaw metodologii uczenia dorosłych. Pełnymi garściami czerpiemy z mocy storytellingu i myślenia wizualnego. Skupiamy się na poziomie wiedzy, umiejętności a także postaw wspierając proces zmiany nawyków indywidualnych i zespołowych.

Kiedy warto skorzystać z oprawy?

  • w przypadku strategicznych projektów szkoleniowych, w których ma uczestniczyć duża liczba osób (zmiana kultury organizacyjnej, zmiana biznesowa, nowa strategia organizacji)
  • w cyklicznie realizowanych szkoleniach (szkolenia wstępne, akademie liderów czy programy talentowe)
  • w warsztatach ukierunkowanych na budowanie pozytywnego wizerunku firmy (employer branding)
  • w warsztatach dla klientów (wsparcie procesu sprzedaży, wdrożenie usług u klienta)

Co zyskasz dzięki oprawie?

  • większą uważność i zaciekawienie odbiorców, co wprost przekłada się na skuteczność szkoleń i transfer wiedzy do praktyki
  • standaryzację warsztatów w przypadku prowadzenia ich przez różnych trenerów
  • zadowolenie z pracy trenerów wynikające z atrakcyjnej i ciekawej dla uczestników formuły
  • efekt WOW, o którym uczestnicy szkoleń będą mówić w rozmowach ze znajomymi